Yeniden Yapılanma Projesi

Yeni Cerrahpaşa Projesi Hayata Geçiriliyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin yeniden yapılandırma projesinin hayata geçirilmesindeki en önemli aşama olan hafif çelik konstrüksiyon binaların yapımı tamamlandı. Projenin ikinci aşaması olan yenilenecek binaların sırasıyla yıkım işlemine başlandı. Dekanlık binası, hastane müdürlük binası, adli tıp binası, oditoryum ve kütüphane binalarının yıkım işlemi tamamladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, mevcut yerinde yeniden yapılandırılarak  modern binalara kavuşacak

Yeni Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kampüsü, fakültenin mevcut yerinde planlanmaktadır. İnşaat aşamasında üst Cerrahpaşa yeniden inşaa edilirken, tıp fakültesi eğitimi alt Cerrahpaşa’da devam edecektir. Bu süre zarfında tüm hastane hizmetleri eksiksiz olarak sürdürülecektir.

Kampüs içindeki Tarihi Binalar Restore Ediliyor

Yeniden yapılandırma projesi kapsamında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kampüsünde yer alan tarihi yapılar restore edilerek hizmete açılacaktır. İlk olarak hastane girişinde bulunan ve 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hastanemize giriş yaptığı binanın restorasyonu başlamış ve çok yakında da tamamlanmak üzeredir.

Yeniden Yapılanma Sırasında Eğitim ve Hasta Hizmetleri Aksamayacak

Yapım süresince Tıp Eğitimi ve hasta hizmetlerinin aksamaması için gereken tüm tedbirler alınarak fakültemiz eğitiminin aksamadan devam etmesi sağlanacaktır. Öğrencilerin tüm sosyal ve eğitsel ihtiyaçları ile ilgili planlamalar uzman ekiplerce yapılmıştır.


Yeni Binalarla Otopark Sıkıntısı Çözülecek

Yeni Cerrahpaşa Projesinin yeraltı otopark alanı tüm hastane ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte planlandı. Binalar arası geçişler tünel sistemleri ve yer altı bağlantılarından sağlanacak. Böylelikle hastaların dış ortama çıkmadan binalar arasında geçiş yapabileceği bir proje planlandı.

cerrahpasa-yapilanma

 
 • 11.03.2021 Boşaltılan Odyoloji ve Santral binalarında yıkım çalışmalarına başlandı. (Tıklayınız)
 • 09.03.2021 Prof.Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisinin güçlendirme ve yenilenme çalışmaları devam ediyor.(Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 02.08.2020 Göğüs Hastalıkları Binası yıkıldı. (Tıklayınız) 
 • 04.06.2020 Hemşirelik Lojmanı ve Sağlık Kurulunun bulunduğu blok da yıkım çalışmalarına başlandı. (Tıklayınız)
 • 08.06.2020 Dahili Bilimler yatış servislerinin ve öğretim üyelerinin bulunduğu blok da güçlendirme çalışmalarına başlandı. (Tıklayınız)
 • 05.06.2020 Kadın Doğum Anabilim Dalı binası yıkıldı. (Tıklayınız) -(Tıklayınız)
 • 20.05.2020 Geçici Poliklinikler binası olarak kullanılacak olan çelik hafif konstruksiyon binanın montajına başlandı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız) -( Tıklayınız)
 • 08.05.2020 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı  binasında  yıkım çalışmalarına başlandı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 23.03.2020 Nöroloji ve Fizik Tedavi Anabilim Dalı binasında yıkım çalışmalarına başlandı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız)(Tıklayınız) - (Tıklayınız) -(Tıklayınız)
 • 05.03.2020 Geçici  Odyoloji Binası olarak kullanılacak olan çelik hafif konstruksiyon binanın montajına başlandı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 27.12.2019 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yeniden Yapılandırma Projesi 23.12.2019 tarihli T.C. Cumhurbaşkanlığı oluru ile Yatırım Programı kapsamına alındı.
 • 07.11.2019 Başhekimlik, Ortopedi Anabilim Dalı ve Acil Tıp Anabilim Dalının bulunduğu Blok da yıkım çalışmalarına başlandı. (Tıklayınız) -(Tıklayınız)(Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 10.06.2019 Prof.Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisinin güçlendirme ve yenilenme çalışmalarına başlandı.(Tıklayınız)
 • 17.05.2019 Klinik Araştırmalar Merkezinin yeri olan Y blok çelik hafif konstruksiyon binanın yapım süreci devam etmektedir.  (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 10.05.2019 Temel Bilimler binası A Blok yıkıldı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 10.09.2018 Müze binası restorasyonu yapım süreci devam etmektedir. (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 02.11.2018 Temel Bilimler binası yıkıldı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız) 
 • 17.10.2018 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı binası restorasyonuna başlandı. (Tıklayınız)
 • 15.10.2018 Klinik Araştırmalar Merkezinin yeri olan Y blok çelik hafif konstruksiyon binanın montajına başlandı.
 • 10.09.2018 Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı  geçici yeri olan çelik hafif konstruksiyon binanın montajına başlandı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 10.09.2018 Eski Temel Bilimler binasında bulunan Ekrem Kadri  Unat, Meliha Terzioğlu ve Talia Bali Aykan Anfilerinin bulunduğu blok da güçlendirme çalışmalarına başlandı.  (Tıklayınız) - (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 10.05.2018 Kütüphane  binası yıkıldı (Tıklayınız) 
 • 26.03.2018 Adli Tıp Anabilim Dalı binası yıkıldı (Tıklayınız)(Tıklayınız) – (Tıklayınız)
 • 20.03.2018 Hastane Müdürlüğü binası yıkıldı.
 • 12.03.2018 Yeni Geçici Temel Bilimler binasının anahtar teslimi yapıldı (Tıklayınız)
 • 29.01.2018 Oditoryum binası yıkıldı (Tıklayınız)(Tıklayınız) – (Tıklayınız)
 • 02.08.2017 Yeni (Geçici) Temel Bilimler binası durumu (Tıklayınız)(Tıklayınız)
 • 24.07.2017- Yeni (Gecici) Acil Tıp binası durumu (Tıklayınız)(Tıklayınız) 
 • 14.07.2017- Yeni (Gecici) Temel Bilimler binası (Tıklayınız)(Tıklayınız) – (Tıklayınız)
 • 03.07.2017- Radyasyon Onkolojisi binası yıkıldı (Tıklayınız)
 • 01.06.2017- Yeni (Gecici) Kreş binası tamamlanıp teslim edildi (Tıklayınız)
 • 06.04.2017- F blok çelik hafif konstruksiyon binası montajına başlanacak
 • 12.04.2017- Beyin ve Sinir Cerrahisi binası renovasyon süreci tamamlandı
 • 21.04.2017- B ve C blok çelik hafif konstruksiyon binası montajına başlanacak (Tıklayınız)
 • 03.03.2017- G blok çelik hafif konstruksiyon binası montajına başlandı (Tıklayınız)
 • 28.02.2017- Yeni (Gecici) Temel Bilimler binasının temeli atıldı  (Tıklayınız)
 • 05.01.2017- Müze binası restorasyonuna başlanması (Tıklayınız)(Tıklayınız)
 • 12.01.2012- İşe   başlanması
 • 21.01.2017- Kreş binası yıkıldı
 • 17.12.2016- Onkoloji – KBB Poliklinik binası yıkıldı
 • 30.12.2011- Sözleşme   imzalanması
 • 06.12.2011- Mali   tekliflerin açılması ve ihalenin sonuçlanması
 • 01.12.2011- Teknik   tekliflerin açılması
 • 26.10.2011- Ön   yeterlilik
 • 2010-2011- Hazırlık   dönemi
 • 04.08.2011- TOKİ   Başbakanlık onayı
 • 01.06.2011- TOKİ   Milli Eğitim Bakanlığı oluru
 • 19.04.2011- İstanbul   Üniversitesi ve DPT ortak toplantısı
 • 31.03.2011- Ön   fizibilite DPT onayı ve bütçe kullanma izni
 • 16.02.2011- Ön   fizibilite sonucunun DPT sunumu
 • 14.01.2011- Resmi   Gazete’de 2011 yılı yatırım bütçesinde yayınlanması
 • Ekim 2010- Ön   fizibilite hazırlığı; “Kentsel Planlama Danışmanlık Hizmet” alımı
 • 26.10.2010- Çapa,   Cerrahpaşa tapu tevhidi ihalesi ve sözleşme imzası
 • 07.09.2010- DPT   red kararı ve “fayda-maliyet analiz” talebi
 • 20.07.2010- DPT   gerekçelerine uygun yeni başvuru
 • 15.07.2010- DPT   olumlu cevabının geri çekilmesi
 • 08.07.2010- Maliye   Bakanlığı uygun görüş talebi
 • 29.06.2010- Olumlu cevabı
 • 25.06.2010- DPT   ilk başvuru, önerilere göre tekrar revizyon talebi
 • 11.05.2010- DPT   ilk başvuru, cetvel revizyon talebi
 • Mart 2009- Tapu   tevhid işlemlerine başlanması

 • 15.12.2020 Odyoloji Birimi geçici yeri olan O Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız) - (Tıklayınız)
 • 04.06.2020 Sağlık Kurulu Birimi geçici yeri olan B Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı. 
 • 06.05.2020 Kadın Doğum Anabilim Dalı yatan hasta servisleri geçici yerleri olan  ve Monoblok içerisinde bulunan eski Üroloji Servisi ve Küçük Cerrahi 6 kat servisine taşındı .
 • 10.03.2020 Kadın Doğum Anabilim Dalı poliklinikleri geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı.  (Tıklayınız)
 • 05.03.2020 Jinekoloji Onkoloji Bilim Dalı poliklinikleri  ve yatan hasta servisi, geçici yeri olan ve Monoblok içerisinde bulunan Meme Cerrahisi servisine taşındı.
 • 15.01.2020 Fizik Tedavi Anabilim Dalı yatan hasta servisi ,geçici yeri olan İç Hastalıkları Anabilim Dalı 5.kat B servisine taşındı.
 • 03.01.2020 Üroloji Anabilim Dalı yatan hasta servisi, geçici yeri olan Monoblok  içerisinde bulunan Arel servisine taşındı.
 • 29.01.2020 Fizik Tedavi Anabilim Dalı poliklinikleri geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 15.12.2019 Fakülte yerleşkesi içerisinde  bulunan bankalar geçici yerleri olan hafif çelik konstrüksiyon binaya taşındılar. (Tıklayınız)
 • 20.11.2019 Nöroloji Anabilim Dalı poliklinikleri  geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya, yatan hasta sevisleri ise Nöroşirurji (Beyin Cerrahi) Anabilim Dalı 4.katına taşındı.
 • 14.10.2019 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı poliklinikleri geçici yeri olan A Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı.(Tıklayınız)(Tıklayınız)
 • 04.09.2019 Ağrı Bilim Dalı geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 10.09.2019 Ortopedi Anabilim Dalı poliklinikleri geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 09.07.2019 Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı geçici yeri olan Psikiyatri Anabilim Dalı binasına taşındı.
 • 02.07.2019 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı geçici yeri olan E Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 01.08.2019  Klinik Araştırmalar Merkezi geçici yeri olan Y blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı.(Tıklayınız)
 • 25.06.2019 Ortopedi Anabilim Dalı ameliyathanesi Monoblok ameliyathanesine taşındı.
 • 25.06.2019 Ortopedi Anabilim Dalı yatan hasta servisleri geçici yeri olan, Monoblok içerisinde  bulunan Gürkan A-B servislerine taşındı.
 • 06.05.2019 Adli Tıp Enstitüsü, Cerrahpaşa yerleşkesi'nden Büyükçekmece yerleşkesi'ne taşındı.  (Tıklayınız)  (Tıklayınız)
 • 08.02.2019 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Cerrahpaşa yerleşkesinden Sultangazi yerleşkesine taşındı. (Tıklayınız)
 • 29.01.2019 Başhekimlik Birimi geçici yeri olan Monoblok içinde bulunan Aile Hekimliği Biriminin yerine taşındı.
 • 23.01.2019 Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü geçici yeri olan H Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 18.12.2018 Aile Hekimliği Anabilim Dalı gecici yeri olan Dr. Natuk Birkan Kız Öğrenci Yurdu binasına taşındı.
 • 05.12.2018 Acil Tıp Anabilim Dalı geçici yeri olan hafif konstrüksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 10.10.2018 Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı geçici yeri olan Dr. Natuk Birkan Kız Öğrenci Yurdu binasına taşındı.
 • 11.10.2018 ISHOP Bilgisayar Destek Birimi geçici yeri olan  Dr. Natuk Birkan Kız Öğrenci Yurdu binasına taşındı.
 • 24.09.2018 Tıbbi Genetik Anabilim Adalı geçici yeri olan D Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)
 • 03.09.2018 Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı  geçici Temel Bilimler binasına taşındı. (Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 18.08.2018 Halk Sağlığı Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı. (Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 20.06.2018 VEP - ERG Elektro fizyoloji Laboratuvarı Monoblok içinde bulunan geçici yerine taşındı.
 • 07.05.2018 Biofizik Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı. (Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 16.08.2018 Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı  geçici Temel Bilimler binasına taşındı.(Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 18.07.2018 Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı mevcut yerinde yapılan,  geçici yeri olan  çelik hafif konstrüksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)  (Tıklayınız) 
 • 09.07.2018 İşitme ve Konuşma Bozuklukları Birimi geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı.(Tıklayınız)
 • 30.05.2018 Biyokimya Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı.(Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 28.05.2018 Fizyoloji Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı (Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 25.05.2018 Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı(Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 22.05.2018 Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı (Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 25.04.2018 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı.(Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 24.04.2018 Biyoistatislik Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı.(Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 17.04.2018 Anatomi Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı.(Tıklayınız)  (Tıklayınız)
 • 09.04.2018 Tıp Eğitimi Anabilim Dalı geçici Temel Bilimler binasına taşındı.(Tıklayınız) (Tıklayınız)
 • 09.04.2018 Tıbbi Beceri Laboratuvarı İngilizce Tıp Binası 3. katına taşındı.
 • 26.03.2018 Kütüphane geçici yeri olan C Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı. (Tıklayınız)-(Tıklayınız)
 • 16.03.2018 Kulak Burun Boğaz Polikliniği  geçici yeri olan F Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı.(Tıklayınız)
 • 08.03.2018 Bilgi İşlem Teknik Destek Birimi ve Web Tasarım Birimi yemekhane binası karşısında bulunan geçici yerine taşındı.
 • 13.02.2018 Biyomedikal Merkez Ofis Monoblok içinde bulunan gecici yerine taşındı.
 • 16.01.2018 Sağlık Bilimleri Meslek Yüksek Okulu geçici yeri olan D Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı.(Tıklayınız)
 • 27.12.2017 Sağlık Bilimleri Enstitüsü  geçici yeri olan D Blok çelik hafif konstruksiyon binaya taşındı.