Robotik Cerrahi Ünitesi

Robotik

 Cerrahide cerrah, ameliyathanede hastanın yanında bulunan cerrah konsolundan, hasta konsolundaki el bileğini andıran kolları kullanarak   ameliyatı gerçekleştirir. Robotik cerrahi cerrahın mümkün olan en az   kesiyle operasyonu gerçekleştirmesini sağlayan önemli bir yöntemdir.
Da Vinci Robotu, 4 kollu, kollarının uçları 540 derece dönme ve 6 yöne  hareket etme özelliğine sahip oldukça büyük bir cihazdır. Operasyonu   gerçekleştiren cerrah, ameliyat masasının dışında yer alan bir   konsoldan, ameliyat alanını kamera yardımıyla 3 boyutlu olarak  görebilir. Cerrah, ardından vücut içine sokulan iki veya üç kumanda kolu  ve pedallarla yönlendirerek operasyonu gerçekleştirir. Ayrıca çeşitli   enerji modalitelerini ayak pedalları ile kullanabilir. Kamerayı operatör   kendisi kullanabilirken,  netlik ayarını da kendisi yapabilir.   Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Robotik cerrahi ünitesinde 
ameliyatlar yapılmaktadır.
 • ÜROLOJİK CERRAHİ

   • Prostat Kanseri
  • Böbrek Kanseri
  • Mesane Kanseri
  • UPJ Darlığı ve Piyeloplasti
  • Böbrek Nakli (Alıcı – Verici)
  • Böbreküstü Bezi Tümörü

 • JİNEKOLOJİK CERRAHİ

  • Rahim Kanseri
  • Rahim Fibroidleri/Miyomlar
  • Çikolata Kisti (Endometriozis)
  • Rahim Sarkması
  • Anormal Rahim Kanaması

 • GENEL CERRAHİ

  • Kolon Kanseri
  • Rektum Kanseri
  • Yemek Borusu Kanseri
  • Mide Kanseri
  • Fıtık Onarımı
  • Reflü
  • Safra Kesesinin Alınması
  • Böbreküstü Bezi Tümörü

 • KALP DAMAR CERRAHİSİ

  • Koroner By-pass
  • Mitral Kapak Onarımı ya da Değişimi
  • Kalp Deliği
  • Kalp Tümörü
  • Triküspit Kapak Onarımı

 • GÖĞÜS CERRAHİSİ

  • Akciğer Kanseri
  • Timoma/Timus Bezi Tümörü

 • KBB VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

  • Gırtlak Kanseri (Larenks Kanseri)
  • Tiroid Kanseri
  • Yutak Kanseri (Farinks-Orofarinks Kanseri)
  • Dil Kökü Kanseri
  • Bademcik Kanseri (Tonsil Kanseri)
  • Uyku Apnesi

 • PEDİATRİK CERRAHİ

  • Böbrek Kanseri
  • UPJ Darlığı ve Piyeloplasti
  • Vezikoüreteral Reflü Cerrahisi

 • OBEZİTE CERRAHİSİ

  • Tüp Mide (Gastrik Sleeve)
  • Gastrik Bypass
  • Duodenal Switch


Çocuk cerrahisinde robotik cerrahi kullanımı nasıldır? Açık ameliyatlara göre robotik ameliyatların farkları nelerdir? Çocuk hastalarda robotik cerrahi kullanımı ile ilgili bilinmesi gerekenleri İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Haluk EMİR ile konuştuk.

Robotik cerrahi ameliyatlarını yapmaya başladınız. Nasıl bir başlangıç oldu?
 
Kliniğimizde yaklaşık 25 yıldır laparoskopik işlemler yapıyoruz. Son 15 yıldır ise büyük boyutlu düzeltici ameliyatları da yapmaktayız. Robotik cerrahi çocuk cerrahisi ve çocuk ürolojisinde de kullanılmaya başlandığından beri bizler ekip olarak bu konuda gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Yurt içi ve yurt dışı kurs/eğitim programlarına katılarak ekibimizi hazırladık. Hastanemizde robotik cerrahi kurulduktan sonra da yeni cihazda ön çalışmalarımızı tamamlayarak uygun hastalarda robotik cerrahi işlemleri yapmaya başladık.

Ne tür ameliyatlar yaptınız?
Çocuk ürolojisinde robotik cerrahinin geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Bizim öncelikli olarak yapmayı planladığımız ameliyatlar; böbrek çıkış darlığının düzeltilmesi (Üreteropelvik bileşke darlığında, piyeloplasti), mesaneden böbreğe idrar geri kaçışının önlenmesi (Veziko üreterik reflüde anti reflü cerrahi), karın içi doğumsal kalıntıların (Vajen, Uterus) ve prostat bölgesindeki doğumsal kistlerin (Utrikulus) çıkarılması olarak sıralanabilir.

Hasta açısından avantajları nelerdir?
Tüm endoskopik/videoskopik işlemlerde olduğu gibi robotik cerrahide de daha küçük kesiler ile açık cerrahide yapılan tüm düzeltici işlemler yapılabilmektedir. Bu durum hastaya hem kozmetik avantaj sağlamakta hem de hasta daha kısa sürede günlük hayatına dönebilmektedir.

Cerrah açısından avantajları nelerdir?
Robot teknolojisi cerraha 3 boyutlu görüntü ve uçları bükülebilir el aletleri sunar. Bu sayede derinlik hissi ve el bileği gibi çalışan aletlerle cerrah el becerisini daha etkin olarak endoskopik işlemlerde de kullanabilmektedir.
 
Bu cerrahiyi kimler uygulamalıdır? 
Laparoskopik işlemlerde yeterli deneyimi olan ve robotik cerrahi eğitimi almış ekipler, robotik cerrahi işlemleri yapabilirler.

Çocuk cerrahisi alanında Laparoskopik ameliyatların Robotik ameliyatlardan  farkları nelerdir? Her çocuk cerrahisi vakası robotla yapılabilir mi?

Daha önce de vurguladığım gibi robotik cerrahi üç boyutlu görüntü ve bükülebilir el aletleri sayesince cerrahın kişisel becerisini diğer endoskopik işlemlere kıyasla daha iyi uygulayabildiği bir ortam sunmaktadır. Laparoskopik cerrahide çocuk yaş gurubuna uygun daha küçük ve daha ince aletler üretilmiş olmakla birlikte robotik cerrahi aletleri henüz çocuk yaş gurubu için ideal boyutlara gelmemiştir. Bu nedenle bizler karar verirken bu durumu da değerlendirerek hastamız için en yararlı bulduğumuz yöntemi tercih etmekteyiz.


Röportaj: Ceylan ÇAKMAKÜrolojik robotik cerrahi nedir? Açık ameliyatlara göre farkı  nedir? Ürolojik alanda robotik cerrahi ile ilgili merak edilenleri  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Bülent Önal ile konuştuk.


Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Robotik cerrahi ameliyatlarının başlamasının önemi nedir?


İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi halen  Marmara Bölgesinde tüm hastalıkların tanı ve tedavisinin yapılabildiği en büyük üniversite hastanelerinden biridir. Aynı zamanda, hem  hastanemizde, hem de bölgemizde ürolojik, jinekolojik, gastrointestinal, hepatobilier, kalp-damar, çocuk ve göğüs hastalıklarına ait  patolojilerin cerrahilerinin yoğun olarak laparoskopik/endoskopik ve  açık olarak yapıldığı hastanelerden biridir. Bu nedenle Robotik  cerrahinin başlaması hastalarımıza bilgi ve deneyim birikimimizin 
yanında en son teknoloji ile hizmet vermemizi sağlamış oldu.


Robotik cerrahi ameliyatlarını yapmaya başladınız. Nasıl bir başlangıç oldu?

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyeleri kendi branşlarında ki  yenilikleri sürekli takip ederek, gerekli eğitimleri yurtdışında alarak  her zaman ve sürekli kendilerini hazır tutarlar. Bu nedenle zaten hâlihazırda gerekli eğitimi almış olan bizler sadece Robotun gelmesini bekliyorduk. Bu nedenle hızlı ve güçlü bir giriş yaptık. 1 aylık bir sürede 25 hastamızı Robotik cerrahi ile sağlığına kavuşturmuş olduk.


Ne tür ameliyatlar yaptınız?

Bu kısa sürede ürolojik olarak prostat kanseri nedeniyle sinir  koruyucu radikal prostatektomi, böbrek tümörü nedeniyle böbrek koruyucu cerrahi, böbrek kanalı darlığı nedeniyle piyeloplasti ameliyatları  yaptık. Hatta böbrek kanal darlığı nedeniyle ameliyat ettiğimiz 16 aylık  bir çocuğumuz şu anda en küçük hastamız oldu.


Robotik cerrahi nedir? Ameliyatı Robot mu yapıyor?

Kesinlikle HAYIR! Robotik cerrahide, cerrah hastanın yakınındaki bir  konsola oturarak, eğilebilen ve dönebilen enstrümanları kontrol eder.  Yüksek çözünürlüklü 3 boyutlu kamera hastanın içinin büyütülmüş  görüntüsünü sağlar. Sistem, cerrahın tüm el hareketlerini, hastanın içindeki enstrümanlara daha küçük, daha kesin ve daha hassas  hareketlerle iletir. Cerrah robota komut verir, hasta konsolunda bulunan  kollar ise cerrahtan aldığı tüm komutları birebir eşzamanlı olarak  yansıtarak operasyonu gerçekleştirir.


Hasta açısından avantajları nelerdir?

Robotik ameliyatlar genellikle minimal invaziv cerrahi ile açılan küçük kesilerle gerçekleştirilir. Açık ameliyata göre ameliyat sırasında  daha az doku hasarı meydana gelmesi, daha az kan kaybı oluşması,  ameliyat sonrası daha az ağrı olması, ameliyat sonrası daha kısa süreli  yatış gerektirmesi ve çalışan hastalarımızın daha kısa sürede işe  dönmesinin sağlanması gibi bir çok açıdan avantajları olan bir  yöntemdir. Bunun yanında daha küçük, kozmetik açıdan daha az fark edilen  ameliyat izleri gibi avantajlar da sağlar. Ameliyat sonrası hastalar hastanede daha az kaldıkları için de hastane enfeksiyonları gibi komplikasyonlar en aza indirgenir.


Cerrah açısından avantajları nelerdir?

En önemli avantaj, cerrahlar ameliyat bölgesini çok daha net ve  yakından, 3 boyutlu olarak görebilir. Bu nedenle de bizler, robotik cerrahiyi kullanarak, diğer yöntemlerle zor veya imkansız olabilecek hassas ve karmaşık operasyonları daha rahat gerçekleştirebiliriz. Yine özellikle pelvis bölgesi gibi dar alanlarda dikiş atılması gereken durumlarda, konvansiyonel ve endoskopik aletlerin hareket sınırlılığı vardır. İşte bu nedenle, robotik sistemler dar alanlarda endoskopik cerrahi için çok uygundur. Prostat kanseri tedavisi için yaptığımız Radikal prostatektomi ameliyatında robotik sistemlerin sıklıkla kullanılmasının ana nedeni de budur.


Ürolojide robotik cerrahi kullanımı nasıldır?

Radikal prostatektomi, klinik lokalize prostat kanserinde  önemli küratif tedavi seçeneğidir. Literatürde açık radikal  prostatektomi ve robotik radikal prostatektomi arasında kıyaslama yapan çalışmalarda kan kaybı, hastanede kalış süresi gibi parametrelerde Robotik cerrahinin avantaj sağladığı belirtilmektedir. RRP’nin daha kısa yatış süresi, daha kısa kateterizasyon ihtiyacının olması, anatomik yapıyı daha iyi ortaya koyarak sinirlerin korunmasının düşük komplikasyon oranı sağlayabileceği ve sonuçta hastaların yaşam kalitesinde de daha olumlu etki oluşturabileceği sonucunu akla 
getirmektedir.Robotik nefron koruyucu böbrek tümörü cerrahisi, iyi onkolojik ve fonksiyonel sonuçlara sahip bir ameliyat tekniği olarak böbrek kanserlerinde yaptığımız diğer bir ameliyattır. Kronik böbrek yetersizliğine gidişi azaltmak için maksimum düzeyde fonksiyonel böbrek parankimi korunmalı, parankimal atrofiden kaçınılmalıdır. Bu ameliyatlarda da robot büyük bir avantaj sağlamaktadır.Robotik Piyeloplasti, böbrek kanalı darlıklarında çok başarıyla uygulanan diğer bir yöntemdir. Konjenital olduğu için sık olarak çocuklarda ortaya çıkan bir problemdir
 ve çocuk hastalarda da robotik cerrahi bu ameliyatı çok kolay yapmamızı sağlar.


Her ürolojik vaka robotla yapılabilir mi?

Aslında yapılabilir, fakat biz doktorlar olarak hastalarımızı ameliyat ederken genel ülke ekonomisini ve maliyeti de düşünmek zorundayız. Dolayısıyla böbreğin tümünün alınacağı Nefrektomi gibi ameliyatlarda, ya da idrar torbasının alınması gereken durumlarda, laparoskopik ameliyatları robotik ameliyatlarla aynı avantajlarla daha az maliyetle uygulayabiliyoruz.Bunun dışında, hastalarımızı uyutan anestezi hekimlerimiz, ameliyat öncesi hastalarımızı yoğun bir incelemeden geçirirler. Robotik ve laparoskopik ameliyatlar sırasında Karbondioksit gazı ile batın şişirildiği için, bunun risk oluşturacağı hastalarda bu yöntemi tercih etmeyiz.


Laparoskopik ameliyatların açık ameliyatlardan  farkları nelerdir?

Standart laparoskopik ekipmanlar cerraha dört dereceli bir hareket kolaylığı sunarken modern robotik sistemler bir insan elinin ve el bileğinin hareketlerine benzeyen altı hatta yedi derecede hareket özgürlüğü sağlamaktadırlar. Laparoskopik sistemlerin sağladığı iki boyutlu görsel imajların aksine özellikle açık cerrahiye alışkın cerrahlar için robotik sistemler 10 kat büyütülmüş üç boyutlu görüntü ve derinlik hissi vermektedirler, cerraha uzak mesafeden ve rahat bir şekilde oturarak ameliyat yapma imkanı sunmaktadır. Robotik cerrahide kullanılan çift teleskop sistemi ile 3 boyutlu görüntü olanağı sağlanmaktadır. Bu da derinlik kestirimi yapmaksızın operasyon yapılmasını sağlamaktadır.


Son olarak belirtmek istediğiniz başka özellikler nelerdir?

Aslında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bütün öğretim üyeleri için en çok önemsediğimiz ve öncelikli olan, hastalarımızın en doğru şekilde tanılarının konması ve en iyi şekilde tedavi edilmeleridir. Bu nedenle bütün ameliyat kararı verdiğimiz hastalar, o hastalıklarla ilgilenen bütün öğretim üyeleri tarafından konseylerde multidisipliner olarak değerlendirilir, tanıları tartışılır ve en uygun tedavi belirlenir. Dolayısıyla biz konfeksiyon üretimi yapmak yerine kendimizi modern terziler gibi hissederiz, hastamızın ölçülerine en uygun elbiseyi dikmek için. Tanı ve tedavide asıl fark yaratanın bu olduğuna inanırız. Robotik cerrahi yapabilecek alete sahip olmak tek başına en iyi tedaviyi  yapmak anlamına gelmiyor, sadece en iyi tedaviyi uygulamak istediğimiz hastalarımız için en gelişmiş enstrümanlardan birisine sahip olduğumuz 
anlamına geliyor.


Röportaj: Ceylan ÇAKMAK


Genel cerrahi alanında robotların yardımı ile yapılan  ameliyatlar ile çabuk iyileşip, taburcu olabilmek mümkün müdür? Açık  cerrahiye kıyasla robotik cerrahi hem hastaya hem de cerraha ne tür avantajlar getirmektedir? İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin ERTEM, genel cerrahide robot yardımıyla yapılan ameliyatların yerini sizler için anlattı.


Robotik cerrahi nedir?  Nasıl uygulanmaktadır?

Robotik cerrahi son yıllarda gelişen ve gelecekte yaygın kullanım alanı bulmaya aday bir cerrahi tekniktir. Bu cerrahi yöntem, yaklaşık yirmi yıl önce başlayan laparoskopik cerrahi tekniklere ilerleyen teknoloji sayesinde robot kollarının kullanılmasının eklenmesi ile bugünkü noktasına ulaşmıştır.Laparoskopik cerrahi ile başlayan minimal invaziv (hastaya daha az zarar veren) ameliyat kavramı yerleşmiştir. Robotik cerrahi ile bu kavram biraz daha ileri taşınmaktadır.Robotik cerrahi uygulanmasında ameliyat cerrah tarafından yönetilmekte ve gerçekleştirilmektedir.Cerrah yönetim konsolunda oturmakta ve hastanın ilgili ameliyatına yönelik olarak yerleştirilmiş olan robot kollarını teknolojinin yardımı ile parmakları ile gerçekleştirmektedir. Hastanın karın içerisine yerleştirilmiş olan robot kolların hareketleri cerrahın parmakları ile yaptığı küçük hareketlerle olmaktadır.


Bu cerrahi yöntemin hasta ve cerrah için avantajları nelerdir?

Hasta açısından robotik cerrahinin avantajlarının başında ameliyatın daha hassas bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlaması gelmektedir. Gerek Laparoskopik ve gerekse robotik cerrrahide cerrah ameliyatı bir monitöre ( ekrana ) bakarak yapmaktadır. Laparoskopik cerrahide görüntü iki boyutlu iken robotik cerrahide görüntü üç boyutlu, yani gerçek görüntü vermektedir. Bu da cerraha dokularda derinlik hissi oluşturmaktadır. Yine cerrahın el hareketlerinde olabilecek titremeler robot kollarına yansımamakta ve cerrahın eli ile yapabileceği hareketlerin çok daha üstünde hareketleri sağlamaktadır. Bu üstünlükler robotik cerrahi tekniğin avantajlarını oluşturur.

Bu cerrahi yöntem cerrahlar içinde avantaj oluşturmaktadır. Cerrah oturarak ameliyatı bir ekrandan bakarak gerçekleştirir. Bu cerrahın daha  rahat çalışması ve dolayısı ile hasta açısından daha sağlıklı bir 
ameliyat seyri sağlamaktadır.


Bu cerrahiyi kimler uygulamalıdır?  Genel cerrahide hangi alanlarda uygulanır?

Laparoskopik cerrahide deneyimli ve robotik cerrahi eğitimi almış  cerrahlar tarafından gerçekleştirilmelidir. Genel cerrahinin bir çok hastalıklarında uygulanabilmektedir. Özellikle hedefe yönelik cerrahi dediğimiz organ hastalıklarında idealdir. Örneğin sürrenal bezi hastalıkları, rektum gibi görülmesi zor alanda yerleşmiş hastalıklarda, yemek borusu gibi hassas organ hastalıklarında yani görüş alanı dışında kalabilen hastalıklarda robot kamerası bu bölgelere kolaylıkla ulaşmaktadır.


Bu cerrahiyi ne tür hastalıklarda gerçekleştirdiniz?

Genel cerrahi alanında her hastalıkta uygulanması mümkündür. Kolo-rektal hastalıklarda ( özellikle kalın ve son bağırsağın kanserlerinde) , yemek borusunun mide ile birleşim yerinde yerleşmiş hastalıklarda ( kanserler, akalazya), mide fıtığı ve reflü hastalığında, karın duvarı ve kasık fıtıkları gibi hastalıklarda Robotik cerrahi ile hastalarımın tedavilerini gerçekleştirdim. Hastalar 1 gün veya kanser olgularında 4 gün hastanede kalarak taburcu edildiler.

Röportaj: Ceylan ÇAKMAK


Bu hafta İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fuat DEMİRKIRAN, Jinekolojik Onkolojide robotik cerrahi ile gerçekleştirilen ameliyatların önemini sizler için anlattı.Robotik cerrahi ameliyatlarını yapmaya başladınız. Nasıl bir başlangıç oldu?

Hastanemize robot gelir gelmez daha önce bu konuda eğitim ve sertifikası olan arkadaşlarımız ile birlikte operasyonlara başladık. Daha önce endoskopik operasyon deneyimi olan bizler için robotik cerrahide teknik olarak herhangi bir zorluk ile karşılaşmadık. Ancak sistemin teknik özelliklerini öğrenmek için kısa bir zaman dilimi gerekli oldu. Burada da firmanın teknik desteği bizlere yardımcı oldu.


Ne tür ameliyatlar yaptınız?

Jinekolojik onkolojide ileri evre over (yumurtalık) ve vulva kanserleri hariç hemen her tümör ameliyatı robotik cerrahi ile yönetilebilir.  Başta endometriyum (rahim içi) kanseri olmak üzere serviks(rahim ağzı) ve erken evre over kanseri ameliyatları yaptık. Bunun yanında çok nadir görülen bir doğum yolu kanseri ameliyatını da robotik cerrahi ile gerçekleştirdik.


Hasta açısından avantajları nelerdir?

Robotik cerrahi ile açık ameliyatlarda yapılan işlemler esas olarak birbirinin aynısıdır. Açık ameliyatlarda hastanın karın boşluğuna yaklaşık 20-40 cm’ lik kesiler ile girilir. Buna karşılık robotik cerrahilerde 3-5 adet 8 mm genişliğinde girişler ile karın boşluğuna girilir ve bu girişlerden ameliyat yapılır. Ayrıca robotik cerrahilerde dokular yakından kısmen büyütülerek göründüğünden, dokuların diseksiyonunu daha kolay ve ayrıntılı yapmak mümkündür. Bu durum cerrahi sahada doku hasarını açık cerrahiye göre kısmen azaltır. Bu özellikler hastanın iyileşme ve normal yaşantısına dönme sürecini belirgin olarak kısaltır. Kısaca robotik cerrahi sonrası hastalar açık cerrahiye göre daha kısa sürede iyileşir ve özellikle çalışan hastalar işlerine daha kısa sürede dönebilirler. İlave olarak pek çok çalışma, endoskopik-robotik cerrahilerde operasyon sırasında kan gereksiniminin azaldığını ve barsak sorunlarının daha az görüldüğünü göstermiştir.


Cerrah açısından avantajları nelerdir?

Robotik sistem hekim içinde daha konforlu operasyon yapma olanağı  sağlar. Bu operasyonların bir hazırlık dönemi vardır.  Bu dönemde hasta  operasyon masasına alınır. Anestezi verilir ve sonrasında karın boşluğuna girmek için 4 adet 8 mm genişliğinde giriş yeri oluşturulur. Bu işlemlerden sonra robotik sistem hastaya yaklaştırılır ve giriş yerlerinden operasyon yapmak için kullanılacak olan aletler robota bağlanır.

Yukarıdaki aşamalardan sonra cerrah hastanın hemen yanındaki robotun konsoluna oturur ve kollar yardımı ile operasyonu gerçekleştirir. İsterse kısa süreli dinlenme molaları verebilir. Bütün bu özellikler cerraha daha konforlu bir ameliyat yapma olanağı sağlar.


Her jinekolojik operasyon robotla yapılabilir mi?

Her jinekolojik operasyon robot için uygun değildir. Kısacası myom, sarkıklık ve rahim alma ameliyatları robot için uygun ameliyatlardır. Jinekolojik onkoloji açısından bakıldığında rahim içi kanseri, rahim ağzı kanseri, erken dönem yumurtalık kanserleri ve erken dönem doğum yolu kanserlerinin operasyonları robotla yapılabilir.


Laparoskopik ameliyatların Robotik ameliyatlardan  farkları nelerdir?

Laparoskopik ameliyat, robotik ameliyat gibi endoskopik ameliyat olarak tanımlanır. Aslında teknik olarak iki ameliyat tipi birbirine çok benzer. Laparoskopik ameliyatlarda cerrah ameliyat masasında durur ve operasyonu yapar, Buna karşılık robotik cerrahide ameliyat masasının yanında robot konsolunda oturarak operasyonu gerçekleştirir.  Burada robotik cerrahinin laparoskopik cerrahiye en önemli üstünlüğü dokuları daha yakından görerek çalışılmasıdır. Ayrıca robot ile laparoskopinin ulaşamadığı bölgelerde operasyonlar yapmak mümkündür. Bunlar robotun üstünlükleridir. Son olarak cerrah için değerlendirildiğinde cerrah için robotik cerrahi çok daha rahat ve konforlu bir sistemdir.


Son olarak belirtmek istediğiniz başka özellikler nelerdir?

Özet olarak robotik cerrahi tıpta önemli yenliklerden biridir. Hasta ve hekim için avantajları vardır. Gelecek yıllarda robot sistemlerinin gelişmesi ile birlikte dokulara daha az zarar vererek cerrahiler yapılabilecektir. Sonuçta cerrahi kontrollü travmadır (doku hasarı). Bu nedenle travma ne kadar az ve kontrollü olursa hasta iyileşmesi o kadar iyi ve tedavi sonuçları o kadar başarılı olacaktır. 


Röportaj: Ceylan ÇAKMAK