Misyon Vizyon

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA


MİSYON

Eğitim-öğretim ve topluma hizmeti kalite odaklı veren; modern, duyarlı, birikimini aktaran bireyler yetiştiren bir üniversitedir.


VİZYON

Bilim ve teknolojiye katkıda bulunan, ülkemizi tüm dünyada başarı ile temsil edecek bireyler yetiştiren, uluslararası tanınırlığa sahip bir üniversite olmaktır.


TEMEL DEĞERLER
- Etik değerlere bağlılık
- Hoşgörü
- Bilimsellik
- Sürekli gelişme
- Verimlilik
- Dürüstlük
- Doğaya saygı
- İnsana saygı
- Kaliteli hizmet
İstanbul Üniversitesi Hastaneleri (İÜH)

Kalite Politikası

İnsan haklarına saygılı, evrensel değerleri ve etik kuralları benimsemiş yönetimi ve çalışanlarıyla, insanların sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunan, yaşam kalitelerini arttıran, araştırma-geliştirme, eğitim-öğretim ve topluma sağlık hizmeti sunumu için gerekli olanakları sağlayan üniversite hastaneleri olarak;

-Eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaya öncelik veren,

-Tıbbi hizmet süreçlerinde; ‘’Hastaneler Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi’ni benimseyen, uygulayan ve etkinliğini sürekli iyileştiren;

-Sağlık hizmeti sunumunda güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak kanıta dayalı tıp uygulamalarını yürüten,

-Ayrım yapmaksızın zamanında, eşit, güvenilir, hasta haklarına saygılı ve etik değerlere bağlı kalarak sağlık hizmeti sunan,

-Ulusal ve uluslararası alanda etkili işbirlikleri geliştiren,

-Dünyanın değişen şartları doğrultusunda, yaratıcı ve referans kabul edilen yenilikler yapabilen,

-Çalışanları, işbirliği ruhu ile kendilerinin ve hastanelerin sürekli başarısına katkıda bulunabilmeleri için cesaretlendiren, destekleyen ve tüm potansiyellerini kullanabilmelerini güvence altına alan,

-İlgili tüm paydaşların şimdiki ve gelecekteki beklentilerini önemseyen ve karşılayan,

-Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayan,

-Gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa ve çevre bırakmayı temel anlayış kabul eden,

 

öncü ve tercih edilen hastaneler olmak ‘’Kalite Politikamız’’ dır.

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

"İyi eğitim verirken, iyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı ile insan odaklı, kaliteli, kolay erişilebilir, güvenilir sağlık hizmeti sunmak."