Hastane Yönetimi
Müdür
Uzm. Sağ. Kur. Yön. Selma KAÇAR 

2
Uzm. Hast. ve Sağ. Kur. Yön.Başhemşire
Kamile KODALOĞLU
Müdür Yardımcısı 
(Bakım ve Hizmet Geliştirme)
Uzm.Hem. Nurgül TAYRAN
Müdür Yardımcısı 
(Kalite Sorumlusu)
Uzm.Sağ.Yön. Melek BAYRAKTAR
Müdür Yardımcısı 
(İnsan Kaynakları Sorumlusu)
2
Uzm. Sağ. Kur. Yön. Nurgül ERDAL
Müdür Yardımcısı 
(Eğitim Sorumlusu) 
 

          
 
   

 

Tanımlayıcı Figürler

Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında Bakanlığımız tarafından, sağlık çalışanları arasında ülke genelinde
 standart bir uygulama ve dil birliği sağlamak amacıyla tanımlayıcı figürler belirlenmiştir. ​
Bugüne kadar, sağlık hizmeti ilişkili enfeksiyonlarda izolasyon önlemleri ve hasta düşmeleri ile mücadeleye yönelik
dört figür tanımlanmıştır.


5.6 Acil Müdahale Planı ve Olaya Özel Planlar

Acil durum karmaşık özellik gösterebilir, birden fazla acil durumun ya da hastane içi ve dışı acil durumların bir arada ortaya çıkmasını içerebilir (örneğin, hastanede kritik sistemlerin bir kısmının etkisiz hale geldiği kitlesel yaralanma durumları vb.). Bu durumlar olaya özel müdahaleler gerektirebilir.
 Acil Müdahale Planı ve olaya özel planlar birbirleriyle bağlantılıdır.
 Afet ve acil durum yönetim yapısı aynı kalır. 
Olay Yönetim Ekibi olayların tam olarak nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak bazı uzmanları sürece dahil edebilir (örneğin, kimyasal bir olayın yönetiminde konusunda uzman bir kişi görevlendirilebilir).
Hastanelerde “olaya özel planlar”, “tamamlayıcı ayrı planlar” olarak ve 5.5’de açıklanan acil renk kodu sistemi ile uyumlu şekilde renk kodları kullanılarak tanımlanabilir. 
Olaya müdahaleye yönelik iyi tanımlanmış bir süreç bulunmalıdır.


5.7 Acil Müdahale Planı’nın Aktivasyon Seviyeleri ile İlgili Temel Eylemler
Acil Müdahale Planı’nın aktivasyon seviyeleri ile ilgili öncelikli eylemler aşağıda özetlenmiştir:


Aktivasyon Seviyesi I (Beklemede)

 • Hastanenin kendi olay bildirim prosedürleri çerçevesinde ilgili sorumlularla (kolluk kuvveti, arama kurtarma ekibi, Sağlık Bakanlığı vb.) birlikte alarmın ve olay türünün değerlendirilmesi ve doğrulanması sağlanır,

 • Herhangi bir özel ihtiyacın olup olmadığı belirlenir. Örneğin, hastaneye gelen ve henüz dekontamine olmamış hastalara dekontaminasyon işlemi uygulamak için kullanılan kimyasal koruyucu ekipman gerekiyorsa, temin edilir,


İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ OLAY BİLDİRİM FORMU BU FORM SADECE CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ PERSONELİ İÇİN DÜZENLENMİŞTİR.


 form-icin-tikla


Matris Organizasyon Şeması CTF

Önemli Uyarı !

Hastanemiz ile ilgili Dilek, Şikayet ve Önerilerinizi bildirmek için aşağıdaki linki tıklayınız ve Hasta İlişkileri İletişim Formunu doldurunuz.


Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’nün Temmuz 2018 tarihinde yapılan dış denetim sonucu  ISO 9001:2015 Kalite Belge Yenilemesi  yapılmıştır.

   Cerrahi Tıp Bilimleri Anabilim Dalları

Genel Cerrahi AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Hem. Nilay ŞİMŞEK

Genel Cerrahi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlu Yardımcısı

Hem. Nurhan ALTINOK

Çocuk Cerrahisi AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu 

Uzm. Sağ. Yön. Pınar ÖKDEMİR

Plastik Rekostrüktif ve Estetik Cerrahi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Şerife ERDOST

Kalp Damar Cerrahisi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Sağ. Kur. Yön Serap TAYLAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Aycan KELEZ YAYIK

Kadın Hastalıkları ve Doğum AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Sağ. Kur. Yön. Nazife ŞENYÜREK

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem.Keziban ŞİRİN

Ortopedi ve Travmatoloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Semra ÜNAL

Kulak Burun Boğaz AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Sağ. Kur. Yön Çiğdem İŞÇİ 

Üroloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Nilüfer ESENTÜRK ÇETİN

Göz Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Esen ÇAVUŞLU HUY

Göğüs Cerrahisi AD Sorumlu Hemşiresi

Hem. Yasemin GÜZELÇAKAR

Monoblok Ameliyathane  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Kr. Yara Bakım. Çağla ÖZYILMAZ DAŞTAN


Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dallarıİç Hastalıkları AD Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Seher ÖZEL

Kardiyoloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Gülistan KARAGÖZ

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD  Sorumlu Hemşiresi

Uzm. Hem. Beyhan BUDAK

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Gülcan KUŞKONMAZ

Göğüs Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Aygül ARŞIK ÇİĞDEM

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Sağ. Kur. Yön. Selma KAÇAR

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Sorumlu Hemşiresi

Uzm. Hem. Emel ÇAVUŞ ŞIMŞEK

Radyasyon Onkolojisi AD Sorumlu Hemşiresi

Uzm. Sağ. Kur. Yön. Esra ÜRÜN

Nöroloji AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Hem. Şukran KİŞİOĞLU

Deri ve Zührevi Hastalıkları AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Sağ. Kur. Yön. Melek BAYRAKTAR

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Ayşe Didem ÇAKIR

Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hemşiresi 

Uzm. Hem. Ganime FIRAT

Radyoloji AD Sorumlu Hemşiresi

Uzm.Sağ.Kur.Yön. F.Merve Pirecioğlu

Nükleer Tıp AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Uzm. Hem. Esra BOYOĞLU

Aile Hekimliği AD Sorumlu Hemşiresi

Uzm. Hem. Yasemin BALCAN

Acil Tıp AD  Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu


Kısa Süreli Yatış Ünitesi Hemşirelik Hizmetleri Sorunlusu

Uzm. Hem. Şafak KÜÇÜKYÜRÜK


Has. ve Sağ.Kur.Yön. Hem. Raziye AKSAKAL YILMAZ

 

 

 Telefon: +90 (212) 414 30 00/21342
Faks: +90 (212) 414 33 30
E-posta

Mehmet İlker AKSOY – Diyet Hizmetleri Müdürü

Yard. Doç. Dr. İsmail ÖZKAYA – Diyetisyen

Saliha ÇOŞKUN - Diyetisyen

Evren SAĞLAM - Gıda Mühendisi

Merve GÜZELSOY - Beslenme Elemanı Yardımcısı 

 • Poliklinik Hizmeti:
 • Diyet Polikliniğine sevk edilen tanısı konmuş hastaların, antropomotrik ölçümlerine, laboratuvar bulgularına, yapılan tedavi türüne, sosyoekonomik ve sosyokültürel düzeylerine göre enerji ve besin öğesi gereksinmelerini belirlemek, tıbbi beslenme tedavilerini düzenlemek ve uygulatmak,
 • Tıbbi beslenme tedavisi düzenlenen hastayı uygun aralıklarla takip etmek ve gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
 • Hastaların aldıkları diyete uygun beslenme eğitimini yapmak ve izlemek,
 • Hastalara davranış tedavisi ilkelerini uygulatmak ve benimsetmek.

 

 • Klinik Hizmeti:
 • Diyet Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirilen hasta konsültasyon isteklerine göre hastayı yatağında değerlendirerek uygun tıbbi beslenme tedavisini düzenlemek,
 • Düzenlenen tedaviyi belirli aralıklarla takip ederek, gerekli yeni düzenlemeleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Sorumlu olduğu servislerdeki kat ofislerini denetleyip varsa eksiklikleri belirleyip giderilmesini sağlamak,
 • Katlarda yemek dağıtımından sorumlu personellerin kılık, kıyafet, davranış ve hijyen koşullarının uygunluğunu denetlemek ve kurallara uyulmasını sağlamak, belirli aralıklarla bu konularda eğitim yapmak. Aylık  performans değerlendirmelerini düzenlemek,
 • Hastane malnütrisyonu ve beslenme ilintili oluşabilecek sorunları önlemek amacı ile çalışmalar yapmaktadır.

 

 • Hasta Diyet Mutfağı Hizmeti:
 • Hasta ve personel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurularak, belirlenen enerji ve besin öğesi miktarlarına uygun menü planlamak, uygulanması için gerekli şartları saptamak,
 • Standart yemek tarifelerinin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde günün ve kurumun şartlarına uygun düzenlemeleri yapmak,
 • Satın alınacak yiyecek ve içecek maddelerinin teknik şartnameye uygun koşullarda alımının yapılmasını sağlamak, alınan bu yiyeceklerin uygun yöntemlerle depolanmasının kontrolünü yapmak,
 • Yiyeceklerin kuruma girişinden tüketime sunulmasına kadar geçen süreçlerin her aşamasını denetleyerek beslenme ilkeleri doğrultusunda tüketime sunulmasını sağlamak,
 • Hazırlanan yemeklerin tat, koku, kıvam ve görüntülerine bakım organoleptik kontrollerini yapmak,
 • Hizmetin yürütülmesi için yeterli sayıda aşçı, garson ile sistemin 24 saat denetlenmesini sağlamak,
 • Yapılan hizmetin her aşamasında besin, personel, fiziksel alan ve araç gereçlerin temizlik ve hijyeni için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Toplu beslenme hizmetleri kapsamındaki teknik şartname hazırlanması ve uygulanmasını denetleyerek, yürütülmesini sağlamak,
 • Süt çocukları ile küçük çocuklar için hazırlanan mama ve rejim yemeklerinin hazırlanması, pişirilmesi ve dağıtılması esaslarını saptar. Bu konuda ilgililere direktif vererek hazırlattırır. Gerektiğinde mamaları kendisi hazırlar,
 • Rejim yemeği tepsilerini kontrol eder. Rejim yemeklerinin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık, soğukluk vs. bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını, dağıtılmadan evvel görür. Düzenli dağıtım yapılması için gerekli tedbirleri aldırır,
 • Diyet Hizmetleri Müdürlüğünde, servislerden gelen günlük rasyonlar kontrol edilir. Yanlışlık varsa düzeltmeler yapılır. Diyet kartlarına göre de diyet yemeği alan hastalara ait kahvaltı, yemek ve ara öğün sayıları da günlük rasyona eklenerek Ayniyat saymanlığına gönderilir. Ayrıca diyet kartlarındaki et, çorba, sebze, meyve, yoğurt, süt, peynir ve benzeri gıda dökümleri de ayrı bir rasyon (ayrıntılı içerik dökümü) yapılarak mutfağa gönderilir,
 • Yatan hasta ve kliniklerden bildirilen izinli hasta sayıları ve nöbetçi personel sayıları kontrol edilerek toplam rasyon düzenlenir. Ayniyat saymanlığından gönderilen rasyonlar, diyet hizmetlerinde kontrolden geçirilir.  Her hangi bir hata varsa ayniyat saymanlığına geri gönderilerek düzeltme işlemi yapılır. Rasyonda gerekli düzeltme ve kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra Diyet Hizmetleri Müdürlüğü tarafından onaylanır.
Telefon: 0212 414 31 91
Diyet Hizmetleri Dahili Telefon:  21849 – 21862
Hasta Diyet Mutfağı Dahili Telefon:  22683
E- posta: