Hasta Bilgilendirme


    İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa/Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi size aşağıda açıklanan haklarınızı sağlamaktadır. Sağlık görevlileri ve diğer çalışanlarımız, haklarınızın bilincinde olup size saygıyla hizmet sunarlar.


Haklarınız:
      
  • İ.Ü.C.-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde size mümkün olan en iyi tedavi ve hizmet verilmektedir. Burada hasta olarak siz;

      
 • Saygın bir hizmet almak,

 •     
 • Tedavinizden sorumlu doktor ve yardımcı sağlık personelini öğrenmek,

 •     
 • Durumunuz hakkında bilgi için talepte bulunmak ve anlayabileceğiniz bir şekilde buna ulaşmak,

 •     
 • Tedavinizle ilgili kararlara katılmak,

 •     
 • İstediğinizde tedaviyi reddetme ve/veya durdurma hakkını kullanmak,

 •     
 • Hasta dosyanız içindeki tüm bilgilere ulaşabilmek,

 •     
 • Ağrınız olursa giderilmesi ile ilgili tedavi girişimlerinde söz sahibi olmak,

 •     
 • Kültürel, dini inanç ve ruhsal durumunuza saygı gösterilmesini beklemek,

 •     
 • Klinik inceleme, araştırma ve denek olarak kullanılabileceğiniz herhangi bir klinik araştırmaya katılmak veya reddetmek,

 •     
 • Faturanızı gözden geçirmek ve bununla ilgili olan sorunlarınız için bir açıklama istemek,

 •     
 • İ.Ü.C.-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hizmet aldığınız süre içerisinde bir hasta olarak yaşamış olduğunuz deneyimlerle ilgili veya klinik/hastane yönetimi ve sağlık personeli ile ilgili endişelerinizi çekinmeden anlatmak veya şikayetlerinizi bildirmek,

 •     
 • Dekanlığa başvurarak şikayetlerinize veya sorularınıza cevap alabilmek haklarına sahipsiniz.

İ.Ü.C.-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde en iyi hizmeti alabilmek için siz ve yakınlarınız, haklarınız kadar sorumluluklarınız olduğunu da bilmelisiniz.

Sorumluluklarınız:
      
  • Şimdiki ve eski sağlık bilgilerinizi eksiksiz ve doğru şekilde vermek ve tedaviye katılmayı istemek,

      
 • Tedavinizi yapan kişilerin önerilerine uymak veya tedavi planını tartışmak,

 •     
 • Sağlığınızla veya planlanmış tedaviniz ile ilgili tam anlamadığınız, açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konularda soru sormak,

 •     
 • Tedavinizi yapan kişilere sağlığınız ve/veya durumunuzla ilgili değişiklikleri bildirmek,

 •     
 • Tedaviyi reddetme veya tedavi planına uymamaktan kaynaklanan sorumlulukları kabul etmek,

 •     
 • Tedavi ve tedavi düzenini etkileyecek bütün klinik kurallara uymak,

 •     
 • Sağlık güvenceniz tarafından karşılanmayan ek ödemelerinizi veya ücretli hasta iseniz tüm ödemelerinizi zamanında yapmak,

 •     
 • Çevrenizdekilere, diğer hastalar ve personele saygı göstermek,

 •     
 • Tıbbi gereksinim ve hastane idaresinin izin verdiği haller dışında (traş makinesi v.b.) dışında yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde

 •     
 • bulundurulamaz ve elektrikli alet kullanılamaz.

 •     
 • Hastanenin ziyaretçi politikasına ve diğer kurallarına (Fiziksel veya sözlü saldırılarda bulunmak, sigara, alkol veya diğer kullanılması yasak maddeler kullanmak, silah olabilecek herhangi bir şeyi taşımak yasaktır) uymak.


Hastanız hastanemizde ziyaretçilerini kabul etmek için değil, tedavi olmak amacıyla yatmaktadır.
Bu nedenle aşağıda belirtilen kurallara uymanız bizim için değil hastanız açısından önem taşımaktadır:

   

 Hastanenin Yoğun Bakım ve Yanık Ünitesi'ne ziyaret uygulaması yoktur. Ancak ilgili Anabilim Dalları'nın kendi oluşturduğu özel ziyaret politikaları olabilir; 

Buna uyulması zorunludur.

      
  • Hasta ziyareti bir defada 2 kişi ile sınırlı olup, bu hastanın sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.

      
 • Hasta ziyaretleri her gün saat 14:00-15:00 ve 19:00-20:00 arasında yapılabilir.

 •     
 • Hastaya dışarıdan yiyecek, içecek getirilmesi kesinlikle yasaktır.

 •     
 • Hasta ziyaretine 12 yaşından küçük çocukların getirilmesi yasaktır.

 •     
 • Hastanın sağlığı açısından ziyarete temiz giysilerle gelinmesi önemlidir.

 •     
 • Sağlık Kuruluşları içinde sigara içilmesi yasaktır.

 •     
 • Ziyarete gelirken hastaya kitap, dergi, gazete, hijyenik bakım ürünleri (kolonya, kağıt peçete, kağıt havlu, kağıt mendil), çocuklara zararsız oyuncaklar dışında hediye getirilmesi yasaktır.

  Anlayışınıza ve işbirliğinize şimdiden teşekkür ederiz.  • İ.Ü.C.-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelirken gereğinden fazla eşya getirmeyiniz.​


      
 • Aracınızda değerli eşya bırakmayınız. Kapı ve camlarınızın kapalı ve kilitli olduğundan emin olunuz.

 •     
 • Herhangi bir eşyanızın kaybolması/çalınması ya da sahipsiz bir eşya görülmesi halinde ilgili bölümün sorumlu hemşiresine bilgi verdiğiniz takdirde Hastane Güvenlik Görevlileri derhal bölgeye gelecektir.

 •     
 • Sağlık karnenizi ve adınıza yazılan reçeteyi servis yetkilileri dışında hiç kimseye vermeyiniz.

 •     
 • Tanımadığınız kişilerden yardım istemeyiniz ve onların yardım tekliflerini kabul etmeyiniz.

 •     
 • Yatış için gelirken değerli eşyalarınızı (ziynet eşyası, fazla miktarda para vb.) yanınızda getirmeyiniz.

 •     
 • Eğer yanınızda değerli eşyanız varsa, odanızdan kısa süreli ayrılmanız halinde dahi ya yanınıza alınız veya refakatçi/yakınınıza teslim ediniz.

 •     
 • Eşyalarınızı odanızdaki dolaplarda muhafaza ediniz.

 •     
 • Şüpheli bir durum veya şahıs gördüğünüzde ilgili bölümün başhemşire veya sorumlu hemşiresine bilgi veriniz.

 •     
 • Klinik görevlileri dışındaki kişilerin sizi yönlendirmesine inanmayınız. Böyle durumları Hastane Güvenlik Görevlilerine bildiriniz.      
  • Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.

      
 • Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.

 •     
 • Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.

 •     
 • Refakatçi için klinik başhemşiresi veya Kayıt Birimi tarafından bir refakatçi kartı verilir.

 •     
 • Refakatçiye yemek ücret karşılığında verilir.

 •     
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.

 •     
 • Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.

 •     
 • Bazı kliniklerde refakatçi uygulaması yoktur.

 •     
 • Tüm yoğun bakım ve yanık ünitesi birimlerinde refakatçi bulundurulamaz.

 •     
 • Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel refakatçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır.

 •     güvenlik ile ilgili görsel sonucu

 1. Güvenlik Merkezi: 22440

 2. Acil: 21992-21158 (24 saat)

 3. Poliklinik: 22003  (mesai saatleri içinde)

 4. Hastane Müdürlüğü: 21111


 1. Hasta veya yakınları, tıbbi bakım, evrak işlemleri veya yataklı kurum hizmetleri ile ilgili her türlü şikayetlerini yazılı olarak iletebilirler.

 2. Yazılı şikayetler Başhekimlik'te Hasta Şikayet Formu doldurularak yapılır.

 3. Şikayetlerin sonucu, bilgi edindirme yasasında belirtilen süre içinde Dekanlık tarafından bildirilir.

 4. Hastanemiz yasa, yönetmelik ve yönergeler nedeni ile çözülemeyecek şikayetleri çözümü araştırılmak üzere bir üst makama iletilir.