Acil Tıp Hizmetleri

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

ACİL TIP HİZMETLERİ


Ülkemizde Acil Tıp Uzmanlığı 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı resmi gazete yayımlanması ile kabul edilmiştir. İlk etapta eğitim suresi 3 yıl olarak belirlenmiş, 2002 yılında 5 yıla çıkarılmış, 2012 yılından itibaren 4 yıl olarak devam etmektedir.
Kuruluşu 1827 yılına dayanan fakültemizin, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Erişkin Acil servisimiz 2008 yılı itibariyle Acil Tıp Anabilim Dalı olarak tescil edilmiştir. Acil Tıp Anabilim Dalımızın temel amacı; kaliteli tıbbı hizmet sunma ile birlikte, iyi birer hekim ve akademisyen yetiştirmektir. Anabilim Dalı başkanlığı Prof. Dr. İbrahim İKİZCELİ tarafından yürütülen Acil Tıp Anabilim Dalı kadrosunda 3 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi Acil Tıp Uzmanı, 21 Acil Tıp Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. 
Araştırma görevlileri Eylül ve Nisan aylarının her birinde gereksinime göre 2-4 tane olmak üzere Tıpta Uzmanlık Sınavı ile alınmaktadır ve eğitim süresi 4 yıldır. Uzmanlık Eğitimi boyunca araştırma görevlileri anesteziyoloji, kardiyoloji, iç hastalıkları, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, radyoloji, ortopedi, göğüs hastalıkları ve nöroloji bölümlerinde toplam 9 ay boyunca rotasyon yaparlar. Acil Tıp kliniğinin çekirdek müfredatına paralel olarak; teorik dersler haftalık minimum 4-6 saat olacak şekilde salı günleri yapılmaktadır. Dersler seminer, mortalite saati, makale saati, vaka sunumları şeklinde planlanır. Hasta başı eğitim vizitlerimiz sabah ve akşam başta olmak üzere her gün öğretim üyelerimiz ve öğretim görevlilerimiz tarafından yapılmaktadır.
Kadromuzda aynı zamanda 24 yardımcı sağlık personeli, 10 tıbbi sekreter ve bilgi işlem görevlisi, 15 temizlik ve hasta taşıma personeli görev yapmaktadır. Acil servis hizmet alanı ilgili yönetmeliğe göre hazırlanmış emsal bir dağılım ile tasarlanmıştır. Fakültemiz Acil Tıp Anabilim dalımızda 24 saat boyunca kesintisiz tüm laboratuar ve radyolojik tetkikleri yapmak mümkündür. Geniş bir hasta spektrumuna sahip olan İstanbul Üniversitesi-CerrahpaşaTıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalında her türlü acil olaya ve komplike hastaya müdahale edilebilmektedir.
Ülkemizde Sağlık Bakanlığımızca belirlenen 3’lü triyaj sistemi fakültemiz acil servisinde de uygulanmaktadır. Ayaktan başvuran tüm hastalar şikayet ve vital bulguları değerlendirilerek ciddiyet ve aciliyetine göre uygun alana yönlendirilir. 

1. Kırmızı Alan: Resüsitasyon(CPR) birimi; 14 yataklı
Bu alanda ani ölüm, kalp durması, ölüm riski yüksek travma vakalarına vb. müdahale edilir. Bu odada devamlı açık bilgisayarlı mönitör, ileri havayolu desteği için gerekli malzemeler, kalp ve solunum desteği için gerekli araçların yanında canlandırma işleminde kullanılan her türlü ilaç bulunur.

2. Sarı Alan: Kritik dahili ve cerrahi hastalara müdahale edilen, aynı anda 16 hastayı monitörize takip ve tedavi edebilecek alan.

3. Yeşil Alan: Sağlık Bakanlığımızca belirtilen kriterlere uygun, acil servisimize ayaktan başvuran hastaların muayene, tetkik ve tedavilerinin düzenlendiği poliklinik alanı.
Kırmızı, Sarı ve Yeşil alanların yanı sıra Anabilim dalımıza ait acil servisimizde çoklu travma müdahale odası, ortopedi müdahale odası, hasta bekleme alanları ve yataklı gözlem ünitesi bulunmaktadır. 
Acil Servisimizde acil hastalarımıza gerektiğinde en kısa sürede anabilim dalı bünyesinde olan ultrasonografi, ekokardiyografi, geçici eksternal pacemaker, santral venöz katater uygulamaları ve tüp torakostomi gibi girişimsel işlemler uygulanabilmektedir. 24 saat boyunca röntgen, tomografi ve MR hizmetleri verilmektedir.